Arvete ost
Kirjutas Administrator
Neljapäev, 08 Detsember 2011 13:45
PDF Prindi Saada link

UUS TEENUS KOOSTÖÖS Factor Finance OÜ- ARVETE OST!

Arvete ost on ettevõtetele mõeldud paindlik kompleksteenus, mille abil saab müügiarved kiirelt, lihtsalt ja soodsalt rahaks muuta. Tänu sellele on Teie ettevõtte kassas alati raha, mille tulemusena paraneb maksevalmidus, kahaneb krediidirisk, vähenevad halduskulud ning paranevad suhted koostööpartneritega.

Teenuse Arvete ost korral loovutab Müüja müügiarve Factor Finance OÜ'le, ning Factor Finance OÜ tasub arve kohe Müüjale.
Oleme valmis tegema koostööd kõikide ettevõtetega ning ostma nende müügiarveid, sh alustavate ning väikese ja keskmise suurusega ettevõtetega, samuti nendega, kelle majanduslik olukord on nõrk ja krediidirisk kõrge.

MIKS KASUTADA?
Teenuse Arvete ost kasutuselevõtmine aitab ettevõtetel:

 • Oluliselt parandada likviidsust ehk maksevõimet;Kasvatada müügimahte ning suurendada konkurentsivõimet;
 • Võtta osa riigihangetest (maksetingimused 30 kuni 60 päeva);
 • Maksta enda arved õigeaegselt ja parandada suhteid tarnijatega;
 • Parandada ostjate maksedistsipliini ja vähendada laekumata arvete hulka;
 • Tasuda arved ja maksud õigeaegselt ning parandada ettevõtte krediidireitingut;
 • Pakkuda oma klientidele paremaid ja konkurentsivõimelisemaid maksetingimusi;
 • Tagada paindlik käibekapitali rahastamine ja lihtsustada rahavoogude planeerimist;
 • Tasuda ostude eest kohe ning saada seeläbi tarnijatelt allahindlust (tavaliselt 3–5% ostusummast); 
 • Pääseda kulukatest viivisarvetest (viivise % on oluliselt kõrgem kui teenuse Arvete ost finantstasu);
 • Pääseda närvesöövatest võlavaidlustest ja vähendada kulutusi inkassofirmadele (kulu nõude summast u 10%).

 


KUIDAS TEENUS TOIMIB?
Teenuse Arvete ost kolm lihtsat sammu:

 • Teie koostate müügiarve www.netiarve.ee keskkonnas ning saadate selle läbi netiarve meile e-posti aadressile info@factor.ee 
 • Meie klienditeenindaja võtab Teiega ühendust ning lepime kokku müügiarvete loovutamise tingimustes ja korras.
 • Pärast seda, kui oleme müügiarve sobivust kinnitanud, kanname 100% arve brutosummast miinus kokku lepitud tasu Teie  näidatud pangakontole. 

ARVE SAATMISEKS, MÄRKIGE SOOVITUD ARVED NING NUPUST "Valitud arved:" valige Arvete ost. NB! arvete saatmisel ei kaasne mingeid kohustusi, Teiega võetakse ühendust ning lepitakse müügiarvete loovutamise tingimustes kokku

arvete_ost

TINGIMUSED
Arvetele esitatavad tingimused:

 • Arvet ei ole vaidlustatud;
 • Arve kuulub ainult müüjale;
 • Arve maksetähtaeg ei ole saabunud;
 • Müüja ei ole ostjale arvet edastanud;
 • Arved on esitatud riigisisese või ekspordimüügi eest;
 • Müüja ja ostja vahel ei tohi olla maksetähtaega ületanud ega vastastikku tasaarveldatavaid nõudeid;
 • Arvetele peab olema lisatud teenuse, tööde või kauba loetelu ja selle üleandmise-vastuvõtmise akt (leping, CMR vms).

 

LEPINGU SÕLMIMINE

Meiega lepingu sõlmimine ei kohusta Teid arvete müügiks, vaid loob Teie ettevõttele võimaluse soovi ja vajaduse korral ning omal äranägemisel valida just need müügiarved, mida tahate meile loovutada. Samamoodi on meil õigus pakutavad arved kas kinnitada või tagasi lükata, igat üksikjuhtu eraldi käsitledes ja hinnates.

Erinevalt paljudest teistest finants- ja krediidiasutustest ei koorma Factor Finance Teid üleliigse bürokraatiaga ega nõua keerulisi aruandeid.

Oleme valmis tegema koostööd kõikide ettevõtetega ning ostma nende müügiarveid, sh alustavate ning väikese ja keskmise suurusega ettevõtetega, samuti nendega, kelle majanduslik olukord on nõrk ja krediidirisk kõrge.

 

LISAINFO

Factor Finance OÜ
Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn
+372 53 333 816
info@factor.ee
www.factor.ee 

Viimati uuendatud Kolmapäev, 17 Oktoober 2012 11:40
 
Kontakt